Vilkår og betingelser


1. Generelt og definisjoner

Mobilwin.com er en abonnementstjeneste hvor du kan spille i quiz-konkurranser og vinne fantastiske premier ("Tjenesten ").

Disse vilkårene gjelder for ditt bruk av tjenesten. Disse vilkårene bør sees i sammenheng med og er i tillegg til de spesifikke reglene, spillereglene og all annen informasjon og bestemmelser som vises på eller i tilknytning til noen av tjenestene på Mobilwin.com. Ved å abonnere erkjenner du at du godtar vilkårene og betingelsene, at er du bosatt i Norge, at er du 18 år eller eldre og er autorisert kontoinnehaver av, og/eller at du har mottatt samtykke fra kontoinnehaveren, og/eller hvis du er under 18 år at du har tillatelse fra foreldrene dine, og du godtar å motta reklamemeldinger. Du aksepterer disse vilkårene når du spiller mobilwin.com spill. Hvis du er uenig i noen av disse vilkårene bør du ikke registrere deg eller spille mobilwin.com spill eller bruke tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å endre eller avslutte tjenesten eller deler av tjenesten når som helst, uten varsel og vi er ikke ansvarlig overfor deg som et resultat av slike tiltak. Derfor er det ditt eget ansvar å sørge for at du holder deg oppdatert ettersom disse vilkårene blir oppdatert jevnlig med eventuelle endringer og modifikasjoner. Vi arkiverer ikke separate, individuelle avtaler inngått av brukerne når de registrerer seg for tjenesten. Mobilwin.com tjenestene er levert, fremmes og forvaltes av Nobinet Ltd, et selskap med begrenset ansvar, med adresse  77 Strovolos Avenue, Kontor 201, Nicosia, Kypros ( "Leverandøren"), for drift av online ferdighetsspill. I denne avtalen er "vi" og "oss" referanser til leverandøren. Hvis du trenger hjelp eller har spørsmål eller klager i forhold til tjenesten, henviser vi til hjelp-seksjonen eller du kan kontakte vår kundeservice via e-post til support@mobilwin.com, eller ringe vårt internasjonale telefonnummer: +4721035847 eller annet lokalt telefonnummer presentert i tjenesten fra tid til annen. Mobilwin.com er t ikke  tilknyttet, sponset av eller godkjent av noen av de nevnte produkter eller forhandlere som presenteres som ikke-monetære premier. Varemerker, logoer, (inkludert, uten begrensning, de enkelte navnene på produkter og forhandlere) tilhører deres respektive eiere.


2. Deltakelse

Deltakelse er åpent for innbyggere i alle land hvor leverandøren eller dets tilknyttede selskaper har organisert de ferdighetsbaserte spillkonkurransene. Berettigelse til å abonnere og bruke tjenesten og innholdet er gitt til enhver lovlig innbygger i NORGE, som eier en mobilenhet som har et abonnement med en av de støttede mobiloperatørene og / eller til en rettmessig eier og/eller bruker av en mobiltelefon enhet med fullt samtykke av eieren av enheten og/eller av kontoen, som ikke er blokkert og / eller har forbud mot å motta tjenesten og innholdet (heretter: "autorisert kontoinnehaver "). Deltakelse skjer ved å delta i det ferdighetsspillet innenfor nevnte tidsrom. Ved å abonnere erkjenner du at du godtar vilkårene og betingelsene, at er du bosatt i Norge, at er du 18 år eller eldre og er autorisert kontoinnehaver av, og/eller at du har mottatt samtykke fra kontoinnehaveren, og/eller hvis du er under 18 år at du har tillatelse fra foreldrene dine, og du godtar å motta reklamemeldinger. Deltakerne kan være fra både innland og utland. Dette betyr at innbyggere i ulike land kan delta for å vinne den samme prisen som tilbys under det spillet som fremmes. Videre skal brukeren unngå abonnere hvor abonnentet er forbudt. Ansatte og medlemmer av deres nærmeste familie (inkludert eventuelle samboere) fra leverandør og/eller byråer knyttet til tjenesten, inkludert premieleverandører eventuelt er ikke kvalifisert for å bruke tjenesten. Alle slike transaksjoner vil være ugyldig og i strid med denne avtalen. Leverandøren forbeholder seg retten til å be deg om aldersbevis, identifikasjon og bostedsbevis til enhver tid og kan bruke alle metoder tilgjengelig for å gjennomføre eventuell kontrollering av alle opplysningene. Vi kan avslutte kontoen og blokkere deg fra å bruke tjenesten dersom bevis på alder ikke er oppgitt, eller dersom leverandøren mistenker at du er mindreårig eller ellers ikke kvalifisert. Vi kan bruke enhver lovlig og fornuftig kanal og metode tilgjengelige for å kontrollere alle opplysningene som oppgis.

3. Vinnerkåring

Hver deltaker kan spille 10 ukentlige spill under abonnementsperioden for en sjanse til å oppnå beste poengsum. Tjenesten vil sende deg en premium melding hver uke med en PIN for tilgang til spillene. Du kan få tilgang og spille ved å taste inn din e-postadresse og mobilnummer på hjemmesiden. Systemet vil sjekke og identifisere at du er en nåværende abonnent, og vil sende deg en link til spillet via e-post, slik at han kan klikke og taste in PIN-koden for å spille for den beste poengsummen. Hver konkurranse varer i en 3-måneders periode, med følgende endedatoer: 31. Januar, 31. April, 31 Juli, 31. Oktober, og/eller som presentert i Tjenesten. Endedatoen for det nåværende spillet er som presentert på hjemmesiden til Tjenesten (23:59 GMT) (“Endedato”). Innen tre uker etter endedato for hver konkurranse vil vinneren annonseres basert på den høyeste poengsummen. I tilfelle en vinner ikke kan avklares, vil vinneren annonseres som den deltakeren som har fått den samme poengsum på kortest mulig tid. Poengsummen fra hver spillsesjon vil beregnes etter følgende formel: Antall riktige spørsmål deltakeren besvarer gange hundre tusen poeng for hvert riktige spørsmål delt på total spilletid i sekunder.  Resultatene er endelige og vil ikke være gjenstand for korrespondanse. Fire uker etter endedato vil vinneren kontaktes personlig via mobilnummeret som ble brukt for å delta. Vinneren vil bli forsøkt kontaktet i to dager. Dersom telefonen ikke besvares, frafaller man seg retten til å motta premie. Dersom vinneren ikke kan nås, vil deltakeren med den nest beste poengsummen kontaktes.  Dersom deltakeren vil kansellere tjenesten før endedatoen vil han eller hun ikke kunne motta premien.

4. Premier
 
Deltakere i ferdighetsspillene kan vinne en premie som formidles på de tilhørende nettstedene (for eksempel en iPhone, iPad, Xbox eller en annen premie som er nevnt på tilsvarende nettside). Bare én av premiene vil bli tildelt til spilleren med den beste poengsummen. Leverandør forbeholder seg retten til å tilby et alternativ hvor det vil erstatte noen av premiene i helt, eller delvis, rimelige situasjoner der det ikke er mulig å levere premien som annonsert. Erstatningpremien vil være av samme eller høyere verdi. Premien som tilbys må aksepteres og kan ikke overføres eller løsrives. Vinnerne er ansvarlig for eventuelle skatter på gevinstens verdi. Ansatte og deres nærmeste familie til leverandøren, lokale myndigheter og bedrifter knyttet til tilbudet er ikke kvalifiserte til å delta i spillet. I tilfeller der deltakere oppgir falsk informasjon vil alle skjerma, samt automatisk- eller mekanisk ferdigstilte,elektroniske skjema,  bli forkastet. Leverandør forbeholder seg retten til å forkaste deltakere hvis det finnes en rimelig grunn til enhver tid. Levering av premien vil bli arrangert løpet av fire uker etter epost er mottatt fra vinneren med korrekt adresseinformasjon. Leverandøren forbeholder seg retten til å be vinnerne om å oppgi identifikasjon og bostedsbevis for premiens leveringsadresse. Egnet identifikasjon blir vurdert av Leverandør. En betingelse for å akseptere premien kan medføre en juridisk ansvarsfraskrivelse som vinneren kan bli pålagt i en form som bestemmes av Leverandør etter eget skjønn. Leverandøren og dens etater og selskaper knyttet til denne tjenesten har ikke ansvar for premier skadet under transport. For å kunne levere premier, overføre betaling  eller å foreta andre utbetalinger er du pålagt å oppgi fullt navn, adresse, betalingsdata og eventuelle andre autentiseringsdokumenter til Leverandør. Brukeren må undersøke nøyaktigheten av detaljene som han / hun oppgir til Leverandør, og han / hun er den eneste ansvarlige for korrekthet og eventuelle skader som følge av en feil grunnet oppgitt informasjon. Gevinster kan ikke overføres, erstattes, byttes eller innløses for en annen premie etter forespørsel. Samtidig forbeholder Leverandøren seg retten til å tilby et alternativ av tilsvarende verdi som premie. Leverandøren kan avbryte levering og nekte å gi premier, eller be om tilbakelevering, i tilfelle tekniske problemer eller kommunikasjonsproblemer, eller i tilfelle av brudd på denne avtalen, bedrageri eller uærlighet, inkludert men ikke begrenset til, bruk av teknologi for å unngå eventuelle adgangsgebyr eller andre kostnader ved bruk tjenesten. Ved å motta premien gir Bruker hans / hennes samtykke og tillater Leverandør å annonsere informasjon om vinneren og brukernavn på hjemmesiden eller i andre kampanjer og annonser i alle typer media (trykt materiell,TV, radio, Internett osv.). Eventuelle skatter, hvis gjeldene, vil være brukerens ansvar og om nødvendig, er det hans / hennes ansvar å rapportere det til de lokale skattemyndighetene. Dersom det er et krav fra ligningsmyndighet kan leverandøren trekke fra premieverdien eventuelle kildeskatt i henhold til internasjonale og lokale gjeldende skatteregler. Hvis leverandøren mottar formell forespørsel om å betale skatt på premien, etter noen autoritet, samtykker brukeren til å betale alle skatter for den mottatte premien, direkte til skattemyndighetene og sende Leverandør et originaldokument fra skattemyndigheten som bekrefter skattebetaling.


5. Abonnementstjeneste


Dette er en kontinuerlig abonnementstjeneste som koster 180 kr per uke. Dette inkluderer en pakke på ti spill per uke. Eventuelle overskytende ekstraspill koster 20 kroner per spill. Operatør- og datakostnader tilkommer. Du vil hver uke motta en PIN-kode som gir deg tilgang til å spille denne pakken. Tjenesten vil sende en premium melding hver uke med en PIN-kode for tilgang til spillene. Du kan få tilgang og spille ved å taste inn din e-postadresse og mobilnummer på hjemmesiden. Systemet vil sjekke og identifisere at du er en nåværende abonnent, og vil sende deg en link til spillet via e-post, slik at han kan klikke og taste in PIN-koden for å spille for den beste poengsummen. Hver konkurranse varer i en 6-måneders periode, med følgende endedatoer: 31. Januar, 31. Juli, og/eller som presentert i Tjenesten. Kostnader vil bli belaste mobiloperatørens regning eller trekkes fra saldoen til du avbryter tjenesten. Du må bekrefte at den mobile enheten har messaging og mobilt internett og er kompatibel med tjenesten. Tjenesten gjelder ikke der den er forbudt. Tjenesten er uten forpliktelser og kan avbrytes når som helst. Hvis du vil avbryte kan du sende en SMS med stikkord til koden som definert i tjenesten, eller sende en forespørsel til: support@mobilwin.com, eller ringe vårt supportnummer +4721035847 eller noen andre lokale telefonnummer som definert i tjenesten.


6. Avbestilling og oppsigelse


Tjenesten begynner umiddelbart etter at brukeren registrerer seg for tjenesteabonnementet og vil fortsette inntil brukeren ber om å stoppe tjenesten. Så lenge tjenesten ikke blir kansellert vil Bruker bli belastet for den. Tjenesten er uforpliktende og kan stoppes når som helst. Hvis du vil avbryte abonnementet må du sende en stop til koden som er definert i tjenesten, eller sende en stopp forespørsel til: support@mobilwin.com.


For å avbryte tjenesten må du sende en kanselleringsforespørsel sammen med mobilnummeret du brukte for å abonnere på tjenesten, ellers vil kanselleringen ikke være gyldig, og du vil fortsette abonnementet til den riktige kanselleringsforespørselen er mottatt.

Tjenesteavslutningen vil være gyldig 48 timer etter mottatt avbestillingen anmodningen, unntatt søndager, helger eller noen helligdager som ikke telles.

7. Dine representasjoner og handlinger


Med hensyn til rettighetene gitt til deg for å bruke tjenesten, representerer, garanterer, og sier deg enig i at: Du er den autoriserte kontoinnehaveren av mobilenheten og at denne er lovlig i din besittelse, som fastsatt i disse vilkårene. Ved å abonnere erkjenner du at du godtar vilkårene og betingelsene, at er du bosatt i Norge, at er du 18 år eller eldre og er autorisert kontoinnehaver av, og/eller at du har mottatt samtykke fra kontoinnehaveren, og/eller hvis du er under 18 år at du har tillatelse fra foreldrene dine, og du godtar å motta reklamemeldinger. Forpliktelsen hviler utelukkende hos brukeren, at du undersøker kompatibiliteten til datamasking og mobiltelefon med de ovennevnte typer tjenester og innhold før bruker tjenesten og innholdet . Det er herved avklart at vi er ikke ansvarlig for eventuelle feil og inkompatibilitet i tjenesten og innholdet, og i tilfelle av en slik svikt og inkompatibilitet skal brukeren ikke ha noe krav om erstatning som følge av dette. Bruken av tjenestene er på egen risiko. Du skal overholde alle nasjonale og internasjonale gjeldende lover og forskrifter. Videre skal du følge de instruksjonene som er gitt av leverandør eller mobiloperatør.

8. Personvern


mobilwin.com (Nettstedet) har skapt denne personvernserklæringen for å demonstrere vår forpliktelse til ditt personvern og beskyttelse av informasjon. Ved å registrere deg for noen av våre tjenester aksepterer du vilkårene i disse betingelsene for personvern.
Mobilwin.com vil kun kontakte personer som ber om at vi gjør dette, eller i tilfelle at de har registrert seg for å motta en av våre tjenester. Mobilwin.com samler inn personlig informasjon fra sine brukere i løpet av elektronisk registrering. Vanligvis kan denne informasjonen omfatte: navn, e-postadresse, telefonnummer for registrering for å motta tjenesten vår. All denne informasjonen er gitt til oss av deg.

Hvordan bruker vi denne informasjonen?


Denne informasjonen blir kun brukt for å bevise tjenesten og for interne markedsføringformål. Mobilwin.com selger ikke, bytter ikke eller deler ikke din personlige informasjon. Din informasjon blir brukt til det formål å sende ut den informasjonen du har bedt om. Ved å melde deg på denne tjenesten, godtar du å motta periodiske nyheter, spesialtilbud, reklame eller andre tilbud fra oss og våre sponsorer. Alle slike tilbud fra tredjeparter blir sendt direkte fra oss. Vi vil aldri gi informasjon til en annonsør. Med aktivisering aksepterer du at ditt mobilnummer og e-post  kan brukes til å sende markedsføring tilbud.


Hva er informasjonskapsler og hvordan bruker vi dem?


Vi bruker informasjonskapsler for å håndtere påloggingen til medlemsdelen av dette nettområdet. Ved å vise hvordan og når gjestene våre bruker dette området kan informasjonen hjelpe oss til å fortsette å forbedre nettstedet vårt. Bruken av informasjonskapsler er en industristandard, og mange nettsteder bruker dem. Informasjonskapsler lagres på datamaskinen og ikke på dette området. Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler, eller ønsker å bli varslet om når de er plassert, kan du endre innstillingene dine på nettleseren din for å gjøre det, hvis leseren tillater dette.


Hvordan oppbevarer vi informasjonen din?


Din informasjon lagres på listeserveren som leverer Mobilwin.com informasjon via e-post og SMS.
Hvis du har mottatt uønsket, uoppfordret markedsføring eller informasjon via dette nettstedet kan du videresende en kopi av det tilbudet eller opplysninger med dine kommentarer til oss på e-post: support@mobilwin.com. Du kan endre din informasjon eller be om å fjernes til enhver tid fra vår tjeneste ved å sende oss en skriftlig oppsigelse på e-post direkte til: support@mobilwin.com


9. Åndsverk, opphavsrett og varemerker


Du kan bruke tjenesten for ditt eget personlige, ikke-kommersielt bruk.
Vilkårene mobilwin.com og andre varemerker, servicemerker og / eller varenavn brukt av leverandøren på tjenesten fra tid til tid ("varemerker") er de varemerker, servicemerker og / eller varenavn til leverandør eller en av gruppens selskaper eller dets lisensgivere og disse enhetene forbeholder seg alle rettigheter til slike varemerker. I tillegg annet innhold på Tjenesten, inkludert men ikke begrenset til, spill, bilder, bilder, lyd, grafikk, fotografier, animasjoner, videoer, musikk, lyd og tekst tilhører leverandøren, eller en av gruppens selskaper og / eller dets lisensgivere og er beskyttet av opphavsrett og / eller andre immaterielle rettigheter. Du erkjenner at ved å bruke tjenesten, har du ingen rettigheter til varemerker eller Tjenestens innhold, annet enn som angitt i denne avtalen.

Spesielt kan du  under ingen omstendighet kopiere tjenestens innhold (inkludert, uten begrensning grafikk og spill) eller bruke datamining, roboter, skjermkopiering eller bruke lignende datainnsamlings og ekstraksjonsverktøy på Tjenesten.

10.Nøyaktighet på svar


Leverandøren foretar rimelige tiltak for å bekrefte og forsikre nøyaktigheten og integriteten til spørsmål og svar som brukes i Tjenesten. Men vi forsikrer ikke at spørsmålsinnholdet som gis i tjenesten er på noen måte helt fri for feil eller unøyaktigheter, og brukeren skal ikke kreve erstatning eller påberopes skade som følge av dette. Brukeren aksepterer at for formålet for denne Tjenesten har leverandøren retten alene til å fastsette det riktige svaret for hvert spørsmål og dette svaret vil regnes som det eneste rette svaret. Derfor vil betydningen av riktig eller galt svar være det svaret som oppgis av Leverandøren.

11. Databeskyttelse


Leverandøren vil ta rimelige hensyn for å beskytte sikkerheten til data, kommunikasjon og systemer. Brukeren forstår at leverandøren ikke kan garantere totalbeskyttelse av systemet fra uautorisert bruk fra en tredjepart og aksepterer derfor at Leverandør ikke vil være ansvarlig for noen direkte eller indirekte skader som vil bli forårsaket av brukeren eller annen tredjepart av slik uautorisert bruk, eller ved andre aspekter som kan være ute av Leverandørs direkte kontroll. Informasjon og data som er gitt av deg når du registrerer deg vil bli oppbevart og brukt av leverandøren for å administrere og forvalte tjenesten i tråd med våre retningslinjer. Din personlige informasjon og data kan også videresendes uten at du en varsles og uten ditt samtykke, til relevante etater, politiet eller andre myndigheter i løpet av etterforskningen av eventuelle klager eller mistanke om ulovlig aktivitet. Vi forbeholder oss retten til å oppgi dine personlige opplysninger og data for å beskytte våre rettigheter og/eller personer som opptrer på våre vegne og / eller tredjeparter for å håndheve vilkårene i denne avtalen. I tillegg kan dine personlige data også videresendes uten forvarsel og uten ditt samtykke til den aktuelle mobiloperatøren og / eller betalingsoperatør.


I tillegg kan din personlige informasjon og data også brukes til det formålet å gjennomføre markedsundersøkelser eller å tilrettelegge vurderinger, utvikling og forbedringer av relevante tjenester.


12. INGEN GARANTI
TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER", uten noen representasjon og / eller plikt fra Leverandør med hensyn til muligheten for å gjøre tjenestene kompatible til de behov og formål til hver bruker. Leverandøren, hans direktører, ansatte, representanter, aksjonærer og alle som opptrer på vegne av / eller for noen annen kilde knyttet til levering av tjenesten og innholdet, bærer ikke ansvar og / eller erstatningsansvar og / eller garanterer ikke at PRESENTASJON, ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OG VILKÅR FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, BRUK FOR ET SPESIELT FORMÅL,  FULLSTENDIGHET ELLER NØYAKTIGHET AV TJENESTEN. HELE RISIKO FOR BRUK, KVALITET OG YTELSE I TJENESTEN, LIGGER KUN HOS BRUKER.

Leverandøren, hans direktører, ansatte, representanter, aksjonærer og alle som opptrer på vegne av / eller for noen annen kilde knyttet til levering av tjenesten og innholdet, bærer ikke ansvar og / eller erstatningsansvar og / eller garanterer ikke at TJENESTEN VIL MØTE DINE FORVENTNINGER, LØPE UAVBRUTT, RIMELIG TIDSLØP, SIKKERT ELLER FEILFRITT, FEIL BLIR RETTET, ELLER AT PROGRAMVAREN ELLER SERVEREN SOM GJØR DET, ER FRI FOR VIRUS OG FEIL ELLER REPRESENTERER DEN FULLE FUNKSJONALITETEN, PÅLITELIGHETEN AV MATERIALE, RESULTATENE  ELLER NØYAKTIGHETEN AV INFORMASJON, SKAFFET VIA TJENESTEN. Leverandøren, hans direktører, ansatte, representanter, aksjonærer og alle som opptrer på vegne av / eller for noen annen kilde knyttet til levering av tjenesten og innholdet, bærer ikke ansvar og / eller ansvar for eventuelle HANDLINGER ELLER UTELATELSER SOM FOREKOMMER GRUNNET DIN INTERNETTLEVERANDØR ELLER ANNEN TREDJEPART SOM DU BRUKER FOR Å FÅ ADGANG TIL SERVEREN SOM ER VERT FOR NETTSTEDET.


13. Ansvarsbegrensning
Du aksepterer at du står fritt til å velge om du vil bruke tjenesten og at du bruker tjenesten på eget ansvar, skjønn og risiko. Vi vil ikke kompensere deg for tap eller skade du måtte lide i forbindelse med tjenesten, med mindre vi vesentlig unnlater å utføre noen av våre forpliktelser under denne avtalen, eller hvis vi bryter noen forpliktelser pålagt oss ved lov. Ettersom denne tjenesten er for ditt eget private, ikke-kommersielt bruk, vil  vårt ansvar ikke under noen omstendigheter inkludere tap knyttet til en handling av deg som resulterer i tapt fortjeneste eller driftsavbrudd.
Brukeren  samtykker herved uttrykkelig i at der ansvar og / eller forpliktelse er pålagt leverandøren, dets direktører, ansatte, representanter, aksjonærer og alle som opptrer på hans vegne og / eller for noen annen kilde knyttet til levering av tjenesten og innholdet, med hensyn til tjenesten og / eller innholdet på nettstedet, så skal den eneste, fullstendige og endelige rettigheten til brukeren skal være begrenset til en identisk eller lignende tilførsel av tjenesten (et gratis spill) og / eller Innhold som er gjenstand for kravet og / eller en pengerefundering av kostnader og ingenting mer. Du er klar over at vi ble enige om å gå inn i en avtale med deg på grunnlag av disse og avtalen er gyldig som følge av disse ansvarsbegrensninger.
Vi skal bestrebe å sikre all informasjon du sender eller lagrer gjennom tjenesten for å hindre uautorisert tilgang av tredjeparter. Du erkjenner imidlertid at vi ikke kan utøve kontroll over sikkerheten for informasjonen som passerer over tredjeparts nettverk og at leverandøren, hans direktører, ansatte, representanter, aksjonærer og alle som opptrer på vegne av / eller for det og enhver annen kilde knyttet til levering av tjenesten og innholdet, bærer ikke ansvar og / eller ansvar for noen form for uautorisert tilgang til informasjon som passerer over nettverket eller via Tjenesten og for eventuelle skader eller tap eller ødeleggelse av data, informasjon eller materiell, eller virus som kan infisere ditt datautstyr eller annen eiendom. Samme som er angitt ovenfor av leverandøren, skal hans direktører, ansatte, representanter, aksjonærer og alle som opptrer på vegne av / eller for noen annen kilde knyttet til levering av tjenesten og innholdet ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredje part i kontrakten, for urettmessige handlinger, uaktsomhet, eller på annen måte, for noen indirekte eller tilfeldige tap eller skader som oppstår fra eller på noen måte er knyttet til din eller tredjeparts bruk av Tjenesten, inkludert, uten begrensning, skader for tap av virksomhet, tap av fortjeneste (inkludert tap av eller manglende evne til å motta forventet gevinst), driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon, eller andre økonomiske tap eller følgeskader (selv om vi er blitt underrettet av deg om muligheten for slike tap eller skader ). Vi er ikke ansvarlige for innholdet i tilknyttede nettsteder. Ingenting i denne avtalen vil kunne utelate ansvar fra leverandøren for svindel, død eller personskade som skyldes leverandørens uaktsomhet eller for andre ansvar som ikke ved lov kan ekskluderes. Du godtar at i tilfelle tjenesten ikke fungerer riktig på grunn av, men ikke begrenset til, eventuelle forsinkelser eller avbrudd i drift eller overføring, tap eller ødeleggelse av data eller kommunikasjon eller linjesvikt, enhver persons misbruk av Tjenesten og dens innhold eller eventuelle feil eller unnlatelse i tjenestens innhold eller andre faktorer utenfor vår kontroll: leverandøren, hans direktører, ansatte, representanter, aksjonærer og alle som opptrer på vegne av / eller noen annen kilde knyttet til levering av tjenesten og innholdet, bærer ikke ansvar og / eller ansvar for noe tap, inkludert tap av gevinster, som kan oppstå; og
hvis slike feil resulterer i en økning i gevinst eller betalt til deg, skal du ikke ha rett til gevinsten som faller innenfor en slik økning. Du skal straks underrette leverandøren om feilen og skal tilbakebetale eventuelle gevinster overført til din konto ved feil fra leverandøren (som anvist av leverandøren) eller Leverandøren kan etter eget skjønn, trekke et beløp som tilsvarer de gevinster fra kontoen din eller motregne dette beløpet mot penger som skyldes deg av leverandøren. Unntatt for fremming av Mobilwin.com tjenester på dette nettstedet, blir disse tjenestene også markedsført på andre nettsteder. Slike tilbud på andre nettsteder skjer av og  faller under ansvar av tredjeparter. Mobilwin.com kan ikke kontrollere slike kampanjer og i den grad loven tillater det,  fraskriver seg herved ethvert ansvar for skader som skyldes,  eller annen måte er koblet til, en slik markedsføring av tredjeparter.

14. Erstatning


Brukeren forplikter seg til å kompensere og / eller erstatte leverandøren, dets direktører, ansatte, representanter, aksjonærer, og alle som handler på hans vegne og / eller for enhver annen kilde knyttet til levering av tjenesten og innholdet, umiddelbart etter første etterspørsel, for skader og / eller skade og / eller tap og / eller kostnader og / eller betaling av enhver art, inkludert advokathonorarer og saksomkostninger, som følge av brudd på bestemmelsene av bruker i avtale og / eller bestemmelsene i loven, samt for eventuelle stridigheter og / eller etterspørsel og / eller krav som er reist mot oss av en tredjepart for brudd på bestemmelser av Bruker  i avtalen og / eller bestemmelsene i loven.
For å unngå tvil omfatter ansvaret hos brukeren ved forekomsten av noen av de situasjonene spesifisert ovenfor også direkte, indirekte, tilfeldige, vilkårlige og / eller spesielle skader, herunder skade på omdømme, skade på goodwill, tap av inntekt, tap av data og tap av fortjeneste.
Skadeserstatningen skal ikke avvike fra leverandørens rettsmidler i henhold til loven.


15. Tilbakebetalingsregler


Mobilwin.com har hvert insentiv til å holde kundene fornøyde ved å tilby kvalitetsprodukter, tjenester og teknisk support. Når en kunde når oss på telefon, chat eller e-post, er vår første reaksjon å tilby teknisk støtte for produktet og tjenesten. Men i enkelte tilfeller hvor produktet eller tjenesten kan være utilfredsstillende for kunden grunnet årsaker helt utenfor vår kontroll kan i de tilfeller en kansellering eller refusjon behandles. Vennligst merk: Refusjon kan bare bli kreditert tilbake til kontoen som ble brukt til å lage det opprinnelige kjøpet. Hvis den opprinnelige kontoen er avsluttet er kjøpet ikke kvalifisert for tilbakebetaling. Våre retningslinjer for refundering er bare gyldig i 30 dager fra tidspunktet etter du registrerte deg for tjenesten.  Fordi tjenesten er basert på digitalt innhold som allerede er levert til Bruker vil alle løpende abonnementsbetalinger som har blitt belastet etter 30 dager forstått som endelige og vil ikke bli refundert.
Kunder som ber om en tilbakebetaling innen 60 dager kan godkjennes av vår kundeservice hvis kunden gir bevis på at deres sak fortjener en refusjon og etter anmodning gjennomgått og godkjent av vår kundeservice. Ved å motta tilbakebetalingen, samtykker du og bekrefter at tilbakebetalingen er tilfredsstillende, endelig og du ikke har flere forespørsler eller krav. Kunder som vil prøve å misbruke retningslinjene for refusjon ved å be om gjentatte refusjoner og / eller kanselleringer vil bli blokkert fra å gjøre ytterligere kjøp og tjenester.


16. Gjeldende lov
Du samtykker i at denne avtalen skal reguleres og tolkes utelukkende i samsvar med lovgivningen i Seychellene. Du samtykker også i å rette deg etter lokale statlige og føderale domstoler i Seychellene med hensyn til eventuelle rettssaker som kan oppstå i forbindelse med tjenesten eller tvister angående tolkningen eller brudd på vilkårene for tjenesten.

17. Generelt


Vi forbeholder oss retten til å endre eller avslutte tjenesten, eller noen deler av tjenesten når som helst, uten varsel og vi vil ikke være ansvarlig overfor deg som et resultat av slike tiltak.

Hvis noen del av denne avtalen skal anses ulovlig, ugyldig eller annen grunn ikke kan håndheves, skal den bestemmelsen anses å være adskilt fra resten av denne avtalen og skal ikke påvirke gyldigheten av og anvendbarheten av de gjenværende bestemmelsene i denne avtalen . I slike tilfeller der delen som anses som ugyldig eller ugjennomførlig, skal man tolke denne delen på en måte som er  i samsvar med gjeldende lov, så nært som mulig, den opprinnelige hensikten med partene.

Ingen fraskrivelse av oss av noen av vilkårene i denne avtalen skal tolkes som en fraskrivelse av foregående eller etterfølgende brudd på noen av vilkårene i denne avtalen.

Med mindre annet er uttrykkelig angitt, skal ingenting i denne avtalen skape eller gi noen rettigheter eller andre fordeler, til tredjeparter. Bare du eller vi har rett til å håndheve en bestemmelse i avtalen.

Ingenting i denne avtalen skal tolkes som at man skaper representasjon, partnerskap, tillitsarrangement, tillitsforhold eller noen annen form for samarbeid mellom deg og oss.

Denne avtalen er den komplette avtalen mellom deg og oss i forbindelse med tjenesten og erstatter enhver tidligere avtale mellom deg og oss. Du bekrefter at du godtar denne avtalen og at du ikke har vært på noen representasjon såfremt det samme er uttrykkelig gjort til en representasjon i denne avtalen.

Vi forbeholder oss retten til å overføre, tildele, sub lisens eller pantsette denne avtalen, helt eller delvis, til enhver person uten varsel og du vil bli ansett for å samtykke til slike oppdrag.

Du kan ikke overføre, tildele, viderelisensiere eller dra andre fordeler av dine rettigheter eller forpliktelser under denne avtalen.

Ingenting i denne avtalen skal tolkes slik at det gir deg noen sikkerhetsinteresse i  leverandørens eiendeler, herunder for å så tvil om eventuelle utestående kreditt på kontoen din.

Enhver dispensasjon og / eller mangel på ansvar gitt til leverandøren i henhold til bestemmelsene i avtalen er også gitt til styremedlemmer, ansatte, representanter, aksjonærer og alle som opptrer på vegne av / eller for det og enhver annen kilde knyttet til levering av tjenesten og innholdet, som vil skje fra tid til annen.

Enhver rettighet som ikke uttrykkelig er gitt til deg i avtalen er reservert for leverandøren.