Kasutustingimused

1. Üldine ja mõisted

Mobilwin.com on tellitav meelelahutusteenus, kus saab mängida teadmisi nõudvaid mänge triviat/viktoriine ja võita fantastilisi auhindu ("teenus").

Käesolevad kasutustingimused kehtivad teenuse kasutamisele. Neid kasutustingimusi tuleks lugeda koos ning lisaks konkreetsetele eeskirjadele, mängureeglitele ja kogu muule infole ja andmetele, mis on avaldatud Mobilwin.com teenuste kohta või nendega seoses. Tellides teenuse vastavalt juhistele kinnitad, et oled nõus kasutustingimustega, oled Eesti elanik, oled kas 18-aastane või vanem ning volitatud kontoomanik, ja/või Sul on konto omaniku või vanemate/hooldaja nõusolek ning Sa nõustud saama turundussõnumeid. Kui sa sisened ükskõik millisesse mängu, oled nõus kasutustingimustega. Kui Sa ei nõustu kõigi nende kasutustingimustega, siis ei tohiks Sa registreeruda, mängida mänge ega kasutada teenust. Me jätame endale õiguse lõpetada või muuta teenust ja teenuse elemente igal ajal, ilma eelnevalt teatamata, ja me ei vastuta igasuguse sellise tegevusega kasutaja ees. Seega on üksnes Sinu ülesanne kindlustada, et vaatad käesolevaid kasutustingimusi regulaarselt üle, et olla kursis kõigi muudatuste ja modifikatsioonidega. Me ei registreeri üksikuid lepinguid, mis on sõlmitud kasutajatega, kui nad teenuse saamiseks registreeruvad. Mobilwin.com teenuseid pakutakse, propageeritakse ja hallatakse Amigochat, piiratud vastutusega äriühingu ("Pakkuja") poolt eesmärgiga viia läbi online oskusmänge internetis. Käesolevas lepingus viitab "meie" Pakkujale. Kui sa vajad abi või Sul on Teenusega seoses küsimusi või kaebusi, palun vaata Abi peatükki või võta ühendust meie klienditeenindusega, saates e-mail aadressile supp.amigo@gmail.com või helistades meie kohaliku klienditoe numbrile, mis on aeg ajalt Teenuses välja toodud. Seoses mitterahaliste auhindadega selgitame, et mobilwin.com ei ole seotud, sponsoreeritud ega toetatud ühegi nimetatud toote või jaemüüja poolt. Kaubamärgid, teenindusmärgid, logod, (sealhulgas, kuid mitte ainult, toodete ja jaemüüjate nimed) kuuluvad nende vastavatele omanikele.

2. Osalemine


Osavõtt on avatud kõigi riikide elanikele, kus Pakkuja või selle tütarettevõtted on organiseerinud oskustel põhinevate mängude võistlusi. Õigus Teenust ja Sisu tellida ja kasutada on antud kõigile Eesti elanikele, kes omavad mobiilset seadet, mis on vastavalt korrektsele lepingule ühendatud ühe toetatud mobiilsideoperaatoriga ja/või omavad ja/või kasutavad seadme ja/või konto omaniku täielikul nõusolekul mobiiltelefoni ning kes ei ole blokeeritud ja/või kellel ei ole keelatud saada Teenust ja Sisu (edaspidi „volitatud kontoomanik"). Osavõtt toimub osaledes eelnimetatud ajavahemiku jooksul oskusmängus. Tellides kinnitad, et oled nõus kasutustingimustega, oled Eesti elanik, oled kas 18-aastane või vanem ning volitatud kontoomanik, ja/või Sul on konto omaniku või vanemate/hooldaja nõusolek ning Sa nõustud saama turundussõnumeid. Osalejad võivad olla piiri tagant. See tähendab, et osa võivad võtta erinevate riikide elanikud ja võita samu, välja kuulutatud auhindu, mida pakutakse teatud mängude juures. Peale selle peaks kasutaja mitte registreeruma, kui see on tema asukohas keelatud. Pakkuja ja Teenusega seotud organisatsioonide personal ja nende lähisugulased (sealhulgas elukaaslane), samuti kõik auhindade välja panijad, ei tohi Teenust kasutada. Kogu selline tegevus on vale ning rikub käesolevat Lepingut. Pakkuja jätab endale õiguse paluda vanuse tõendamist ning tõendeid isiku identifitseerimiseks ja elukoha määramiseks igal ajal ja võib kasutada kõiki olemasolevaid meetodeid kõigi antud andmete kontrollimiseks. Võime Sinu konto tühistada ja blokeerida Teenuse kasutamise, kui vanuse tõendusmaterjali ei edastata või kui Pakkuja kahtlustab, et oled alaealine ning seega on osalemine keelatud. Võime kasutada kõiki seaduslikke ja mõistlikke kanaleid ja meile saada olevaid meetodeid, et kontrollida kõiki meile antud andmeid.


3. Võitja välja selgitamine


Iga osaline võib nädalas mängida sellise arvu mänge, nagu on teenuses tema tellimisperioodil määratud, ja püüda saavutada võimalikult hea skoor. Käesoleva oskusmängu lõpukuupäev on see, mis on hetkel esitatud Teenuse kodulehel ("lõpukuupäev"). Iga võistlus kestab kuus kuud, lõpukuupäevad on: 31. jaanuar, ja/või nagu Teenuses esitatud. Kolme nädala jooksul peale iga oskusmängu lõpukuupäeva, tehakse kõigi mängijate hulgas mängusessioonil kõrgeima skoori saavutamise põhjal kindlaks võitja. Juhul, kui võitjad ei saa määrata, sest mitmel osalisel on sama skoor, kuulutatakse võitjaks osaleja, kes saavutas kõrgeima skoori kõige varem. Tulemused on lõplikud ja ei kuulu arutamisele. Nelja nädala jooksul peale lõpukuupäeva võetakse võitjaga isiklikult tema mängus osalemiseks kasutatud mobiilinumbril ühendust. Võitjaga võetakse ühendust kahel järjestikusel päeval. Kui telefonile ei vastata isiklikult, ei saa auhinda välja nõuda. Juhul, kui võitjat ei õnnestu kätte saada, helistatakse ühele teisele osalejale, kellel oli paremuselt teine skoor. Kui osaleja tühistab teenuse enne lõpukuupäeva, ei ole osalejal õigust ühegi auhinna võitmisele.

4. Auhinnad

Oskusmängu osalejad võivad võita vastavatel veebilehtedel välja toodud auhinna (milleks on näiteks iPhone, iPad, Xbox või mõni muu auhind, nagu on kirjeldatud vastaval veebilehel). Parima skooriga mängijale antakse vaid üks auhindadest. Pakkujal on õigus anda alternatiivne auhind, et asendada mõnda auhinda tervikuna või osaliselt siis, kui mõistlikel asjaoludel ei ole võimalik pakkuda reklaamitud auhinda. Asendusauhind on sama või suurema väärtusega. Võitjal ei ole seoses auhinna saamisega mingeid lisakulusid. Auhind tuleb vastu võtta nii nagu pakutud, see ei ole üle kantav ega lahutatav. Võitjad peavad maksma auhindade pealt kõik nõutud maksud. Pakkuja ja kampaaniaga seotud organisatsioonide ja ettevõtete töötajad ning nende lähisugulased ei saa mängus osaleda. Osalejaid, kes sisestavad valeinfot või automaatselt ning mehhaaniliselt täidetud online-vorme, ei arvestata. Tarnija jätab endale õiguse kõrvaldada igal ajal osalejaid, kui selleks on põhjendatud alus. Auhinna kohaletoimetamine korraldatakse nelja nädala jooksul peale võitjalt e-posti teel õige postiaadressi saamist. Pakkuja jätab endale õiguse nõuda võitjatelt enda isiku kindlaks tegemist ning tõestust, et nad elavad aadressil, kuhu auhind postitatakse. Dokumente peetakse kontrolliks sobivaks vastavalt Pakkuja äranägemisele. Auhinna vastu võtmise tingimuseks on, et võitja võib olla kohustatud allkirjastama avalikustamise vormi, mis on kindlaks määratud Pakkuja poolt . Pakkuja ning selle teenusega asutused ja ettevõtted ei vastuta transiidi käigus auhinnale juhtunud kahjustuste eest. Selleks, et toimetada kohale auhindu või kanda üle rahalisi auhindu või teha teisi väljamakseid, pead esitama Pakkujale oma ees- ja perekonnanime, aadressi, pangarekvisiidid ja muud autentimise dokumendid. Kasutaja peab hoolikalt jälgima tema poolt Pakkujale antud andmete õigsust ning tema on ainuisikuliselt vastutav andmete õigsuse eest ja kogu kahju eest, mis tuleb nendes esinevast veast. Võite ei saa üle viia, asendada, vahetada või Sinu soovil ühegi muu auhinna vastu vahetada. Siiski, Pakkujal on õigus pakkuda välja alternatiivne auhind, mis on sarnase väärtusega. Pakkuja võib auhinna väljastamisest keeldude ja selle tühistada kas tehniliste või kommunikatsiooniprobleemide tõttu, käesoleva lepingu rikkumise tõttu, pettuse ja ebaaususe tõttu, sinna kuulub, kuid mitte ainult, tehnoloogia kasutamine selleks, et vältida osavõtumaksu või mistahes teisi Teenusega seonduvaid tasusid. Auhinna kätte saamisega annab Kasutaja oma nõusoleku ja lubab Pakkujal reklaamida võidu andmeid ja Kasutaja nime oma veebilehel või mistahes teistel turundusmaterjalidel või reklaamidel, mistahes meedias (trüki-, televisiooni-, raadio- internetireklaamides). Kõik vastavad maksud on Kasutaja vastutusel ning vajadusel on tema kohustus teatada sellest kohalikule maksuametile. Maksuameti nõudmisel peab Pakkuja auhinna väärtusest kinni mistahes kinnipeetavad maksud, mis on vastavuses rahvusvaheliste- ja kohalike kehtivate maksumäärustega. Kui Pakkuja saab mistahes võimuorganilt ametliku nõude maksta mistahes auhinnaga seotud makse, nõustub Kasutaja saadud auhinna eest kõike makse maksma otse maksuametile ning saatma Pakkujale maksuameti originaaldokumendi, mis kinnitab maksu tasumist.

5. Tellitav teenus

Teenuse tellimine maksab 3,2 eurot nädalas + tavapärane mobiilivõrgu hind. Et saaksid mänge mängida, saadab teenus Sulle igal nädalal ligipääsuinfoga SMSi. Teenuse hind lisatakse Sinu mobiilioperaatori arvele või võetakse maha Sinu ettemaksukontolt senikaua, kuni tühistad teenuse. Pead veenduma, et Su mobiilne seade omab sõnumite funktsiooni ning mobiilset internetti ja ühildub teenusega. Kehtetu seal, kus teenus on keelatud. Sellel teenusel ei ole kohustusi ning seda võib igal ajal tühistada.

6. Tühistamine ja lõpetamine

Teenus algab kohe peale seda, kui Kasutaja registreerib Teenuse tellimuse ja kestab kuni Kasutaja taotleb Teenuse peatamist. Niikaua, kuni teenust ei ole tühistatud, võetakse Kasutajalt selle eest tasu. Sellel teenusel ei ole kohustusi ning seda võib igal ajal peatada.

Kui tahad tühistada, võid saata SMSiga peatamise sõnumi Teenuse poolt määratud lühikoodiga,saata taotluse aadressile: supp.amigo@gmail.com, või helistada meie Teenuses määratud klienditoe numbrile. Teenuse tühistamiseks pead saatma kõik tühistamissoovid koos sama mobiilinumbriga, mida oled kasutanud teenuse tellimiseks, muidu ei ole tühistamine kehtiv ja Sa jätkad teenuse tellimist, kuni selline tühistamistaotlus on vastu võetud.

Teenuse lõpetamine hakkab kehtima 48 tundi pärast tühistamitaotluse vastu võtmist, välja arvatud pühapäevad, nädalavahetused ja pühad, mida ei loeta.

7. Sinu kinnitused ja kohustused

Vastutasuks Sulle antud õiguse eest Teenust kasutada esindad, tagad ja nõustud, et: oled mobiilse seadme, mis asub seaduslikult Sinu käsutuses, volitatud kontoomanik, nagu on kindlaks määratud nende Kasutustingimustega. Tellides kinnitad, et oled nõus kasutustingimustega, oled Eesti elanik, oled kas 18-aastane või vanem ning volitatud kontoomanik, ja/või Sul on konto omaniku või kui Sa oled noorem, siis vanemate/hooldaja nõusolek ning Sa nõustud saama ka turundussõnumeid. Üksnes Kasutajal lasub enne Teenuse ja Sisu kasutamist kohustus uurida välja enda valduses oleva arvuti ja mobiiltelefoni sobivus eelpool välja toodud Teenuse ja Sisu tüüpidega. Käesolevaga selgitatakse, et meie ei ole vastutavad mistahes rikke ja Teenuse ning Sisuga ebasobivuse korral ja sellise rikke või ebasobivuse juhtudes ei saa Kasutaja sellega seoses mingit nõuet esitada. Teenuse kasutamine on Su enda vastutusel. Sa järgid kõiki kehtivaid rahvuslikke ja rahvusvahelisi kehtivaid seadusi ja regulatsioone. Peale selle järgid Pakkuja või mobiilsideoperaatori poolt antud juhendeid.


8. Privaatsuspoliitika

Mobilwin.com (Veebileht) on selle privaatsuspoliitika loonud selleks, et demonstreerida meie pühendumust Sinu privaatsusele ja Sinu andmete kaitsmisele. Registreerudes mõne meie teenuse kasutajaks nõustud selle privaatsuspoliitika tingimustega.

Mobilwin.com võtab ühendust vaid inimestega, kes on seda spetsiaalselt palunud või nendega, kes on registreerunud mõne meie teenuse kasutajaks. Mobilwin.com kogub online registreerumise käigus oma kasutajate isikuandmeid. Üldiselt võivad need andmed meie teenuse saamiseks registreerumisel sisaldada nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit. Kõik need andmed annad meile Sina.

Kuidas me neid andmeid kasutame?

Neid andmeid kasutatakse teenuse pakkumisel ja sisemise turundamise otstarbel. Mobilwin.com ei müü, vaheta ega avalda Sinu isikuandmeid. Sinu andmete kasutamise ainuke eesmärk on saata Sulle informatsiooni, mida oled palunud. Selle teenusega liitumisel nõustud aeg-ajalt saama uudiseid, eripakkumisi, reklaami või teisi kampaaniaid meilt ja meie sponsoritelt. Kõik sellised kolmandate osapoolte pakkumised saadetakse otse meie poolt. Me ei anna kunagi Sinu andmeid reklaamijale. Aktiveerides nõustud ka, et Sinu mobiili numbrit ja e-posti saab ja tohib kasutada turunduspakkumiste saatmiseks.

Mis on küpsised ja kuidas me neid kasutame?

Me kasutame küpsiseid selle veebilehe liikmetele mõeldud osasse sisse logimise haldamiseks. Näidates kuidas ja millal meie külastajad seda veebilehte kasutavad, saab see info meid aidata jätkuvalt oma lehte paremuse poole muuta. Küpsiste kasutamine on tööstuse standard ja paljud veebileheküljed kasutavad neid. Küpsised salvestatakse Sinu arvutisse ja mitte sellele veebilehele. Kui Sa ei soovi küpsiseid vastu võtta, või kui soovid nende asetamise kohta teavitust, võid seadistada oma veebibrauseri nii, et kui Su brauser seda võimaldab, teavitatakse Sind.

Kuidas me Sinu andmeid hoiame?

Sinu andmed salvestatakse nimekirja serveris, mis toimetab Mobilwin.com infot kohale e-posti ja SMSi teel.

Kui oled saanud soovimatu, pealesunnitud kampaania või info, mis on saadetud läbi selle veebilehe, palun edasta selle kampaania või informatsiooni koopia oma kommentaaridega meie e-posti aadressile: supp.amigo@gmail.com. Sa saad oma andmeid muuta või paluda ennast igal ajal meie teenusest eemaldada, saates meile lihtsalt kirjaliku lõpetamise soovi e-postiga aadressile: supp.amigo@gmail.com

9. Intellektuaalomand, autoriõigused ja kaubamärgid

Võid Teenust kasutada oma isiklikuks, mitteäriliseks otstarbeks.
Mobilwin.com ja kõigi teiste kaubamärkide, teenuse märkide ja/või ärinimede terminid, mida Pakkuja aeg-ajalt Teenuse juures kasutab ("Kaubamärgid"), on Pakkuja või ühe samasse gruppi kuuluva ettevõtte või tema tütarettevõtte kaubamärgid ning neil üksustel on kõik õigused nendele Kaubamärkidele.. Lisaks kuulub muu Teenuse sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, mängud, joonised, pildid, graafika, fotod, animatsioonid, videod, muusika, audio ja tekst Pakkujale või ühele samasse gruppi kuuluvale ettevõttele ja/või tema tütarettevõttele ning on kaitstud autoriõigustega ja/või intellektuaalomandi õigustega. Käesolevaga kinnitad, et seda Teenust kasutades ei omanda Sa Kaubamärkidele või Teenuse Sisule mingeid õigusi, peale selles Lepingus sätestatute.

Kindlasti ei tohi Sa mingil tingimusel kopeerida mistahes osa Teenuse Sisust (sealhulgas, kuid mitte ainult, graafikat ja mänge) või kasutada Teenuse juures andmete kaevandamist, roboteid, screen scrapingut või sarnaseid andmete kogumise ja püüdmise tööriistu.

10. Küsimuste täpsus
akkuja teeb kõik mõistlikud pingutused selleks, et kontrollida ja kindlustada Teenuses pakutud küsimuste ja vastuste täpsus ja terviklikkus. Siiski me ei garanteeri, et Teenuses pakutud trivia sisu on kindlasti vaba kõigist vigadest ja ebatäpsustest, kasutajal ei ole õigus esitada nõuet ning tal pole õigust esitada selles küsimuses süüdistusi. Kasutaja nõustub, et selle Teenuse tarbeks on Pakkujal ainuõigus määrata igale küsimusele õige vastus ja see vastus on ainuke õige vastus. Seetõttu on õige või vale vastuse tähendus vastavuses Pakkuja poolt määratud õige vastusega.


11. Andmekaitse

Pakkuja teeb mõistlikke jõupingutusi, et kaitsta andmete turvalisust, edastamist ja süsteeme. Kasutaja saab aru, et Pakkuja ei saa kindlustada täielikku kaitset süsteemi omavolilise kasutamise eest kolmandate osapoolte poolt ning seega nõustub, et Pakkuja ei ole vastutav mistahes otseste või kaudsete kahjude eest, mida selline omavoliline kasutamine või mistahes Pakkuja otsese kontrolli alt väljas olevad aspektid tekitavad Kasutajale või mistahes kolmandale osapoolele. Infot ja andmeid, mida Sa registreerudes sisestad, hoitakse ja kasutatakse Pakkuja poolt selleks, et hallata ja korraldada Teenust vastavalt meie privaatsuspoliitikale. Sinu isikuandmeid võib edasi anda ilma Sind sellest eelnevalt teavitamata või Sinu nõusolekut saamata vastavatele õigusorganitele, politseile või teistele võimuorganitele uurimismenetluse käigus või ebaseadusliku tegevuse kahtlusega seotud kaebustega. Me jätame endale õiguse edastada Sinu isikuandmeid ja andmeid, et kaitsta oma õigusi ja/või meie esindaja õigusi ja/või kolmandate osapoolte õigusi, ning et täita selle Lepingu tingimusi. Lisaks võib Sinu isikuandmeid ilma eelneva teavituseta ja Sinu nõusoleku saamiseta edastada vastavale mobiilsideoperaatorile ja/või mobiilimaksete vahendajale.
Lisaks võib Sinu infot ja andmed kasutada turu-uuringute läbi viimisel või selleks, et hõlbustada asjakohaste teenuste ülevaadete, arenduste ja täiustuste tegemist.

12. GARANTII PUUDUMINE

TEENUST PAKUTAKSE "NAGU ON" ilma mistahes Pakkujapoolse kinnituse ja/või kohustuseta teha enda teenus sobivaks iga Kasutaja vajaduse ja eesmärkidega. Pakkuja, tema juhid, töötajad, esindajad, osanikud ja kõik, kes tema nimel ja/või tema heaks tegutsevad ning kõik teised teenuse ja sisu pakkumisega seonduvad allikad ei oma pakkujat otse või kaudselt esindades vastutust ja/või kohustust ja/või garantiisid SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT KAUDSETE GARANTIIDE JA MÜÜDAVUSE TINGIMUSTE, RAHULDAVA KVALITEEDI, EESMÄRGIGA SOBIVUSE, TERVIKLIKKUSE VÕI TÄPSUSE EEST. KOGU KASUTAMISE, KVALITEEDI JA TEENUSE TOIMIMISE VASTUTUS LASUB AINULT SINUL.

Pakkuja, tema juhid, töötajad, esindajad, osanikud ja kõik, kes tema nimel ja/või tema heaks tegutsevad ning kõik teised teenuse ja sisu pakkumisega seonduvad allikad ei oma vastutust ja/või kohustust ja/või garantiisid, ET TEENUS VASTAB SINU NÕUDMISTELE, TOIMIB KATKESTUSTETA, ON TURVALINE VÕI VIGADETA, ET VEAD PARANDATAKSE, ET TEENUST PAKKUVA SERVERI TARKVARA ON VABA VIIRUSTEST VÕI VIGADEST, ON TÄIELIKULT FUNKTSIONEERIV, TÄPNE, LOODUD KASUTADES USALDUSVÄÄRSEID MATERJALE, ET TULEMUSED ON USALDUSVÄÄRSED, ET KÕIK INFORMATSIOON, MIDA SAAD LÄBI TEENUSE ON TÄPNE. Pakkuja, tema juhid, töötajad, esindajad, osanikud ja kõik, kes tema nimel ja/või tema heaks tegutsevad ning kõik teised teenuse ja sisu pakkumisega seonduvad allikad ei vastuta pakkujat otse või kaudselt esindades SINU INTERNETITEENUSE PAKKUJA TEGUDE VÕI TEGEMATAJÄTMISTE VÕI TEISTE KOLMANDATE OSAPOOLTE EEST, KELLEGA SUL VÕIB OLLA SEDA VEEBILEHTE MAJUTAVALE SERVERILE LIGI PÄÄSEMISEKS LEPING.

13. Vastutuse piirangud

Sa nõustud, et Sul on vabadus valida kas kasutad Teenust või mitte. Kui Sa seda teed on see Sinu isiklik valik ja risk. Me EI kompenseeri mingeid kahjusid, mis Sul võib tekkida meie Teenusega seoses, VÄLJA ARVATUD JUHUL, kui meil ei õnnestu materiaalselt täita oma sellest Lepingust tulenevaid kohustusi või kui me rikume meile seadusega pandud kohustusi. Kuna see Teenus on Sinu isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks, ei oma meie mingit vastutust mistahes Sinu äri kahju eest, sealhulgas saamata jäänud tulu või äritegevuse katkemise eest.
Käesolevaga nõustub Kasutaja selgesõnaliselt, et igal juhul, kus vastutus ja/või kohustus lasub seoses Veebilehel Teenuse ja/või Sisu pakkumisega Pakkujal, tema juhtidel, töötajatel, esindajatel, osanikel või kõigil, kes tema nimel või tema eest tegutsevad ning mistahes muul Teenuse ja Sisu pakkumisega seotud allikal., siis ainuke, täielik ja lõplik heastamine Kasutajale piirdub samaväärse või sarnase Teenuse (tasuta mäng) ja või Sisu pakkumisega, mis on nõude sisuks, ja/või kulude suuruse, mitte enama, raha tagastamisega. Sa oled teadlik, et nõustusime Sinuga lepingut sõlmima vaid nende vastuse piirangute põhjal ja neile tuginedes.
Me teeme mõistlikke jõupingutusi, et kaitsta mistahes andmeid, mida Teenuse kaudu edastad või talletad, et hoida ära kolmandate osapoolte omavoliline ligipääs neile. Sa tunnistad siiski, et me ei suuda kontrollida läbi kolmandate osapoolte võrkude liikuvaid andmeid ja et Pakkuja, tema juhid, töötajad, esindajad, osanikud ja kõik kes tema nimel ja/või tema eest tegutsevad ning teised teenuse ja sisu pakkumisega seotud allikad ei oma mingit vastutust ja/või kohustust võrgust või Teenusest läbi liikuvale infole mistahes omavolilise ligipääsu suhtes või mistahes kahju või andmete, info või materjalide kahjustamise või kaotamise või viiruste suhtes, mis võivad Sinu arvuti varustust või muud vara kahjustada. Nagu eespool märgitud, Pakkuja, tema juhid, töötajad, esindajad, osanikud ja kõik, kes tema nimel ja tema eest tegutsevad ning kõik teised teenuse ja sisu pakkumisega seotud allikad ei vastuta Sinu või mistahes kolmanda lepingu osapoole õigusrikkumiste, hooletuse või muul viisil tehtud mistahes otsese või kaudse kahjumi või kahjustuste eest, mis tulenevad või on mistahes viisil seotud Sinu või mistahes kolmanda osapoole poolt Teenuse kasutamisega, sealhulgas piiranguteta äritegevuse kahjumi või kahjustuste, saamata jäänud tulu (sealhulgas oodatud võitude kaotamine või mitte saamine), äritegevuse katkemise, äri andmete kaotamise või mistahes teise rahalise või põhjusliku kahju eest (isegi, kui oled meid teavitanud sellise kahjumi või kahjustuste võimalikkusest). Me ei vastuta mistahes lingitud veebilehe sisu eest. Miski siin Lepingus ei välista Pakkuja vastutust pettuse, surma või vigastuse eest, mis on põhjustaud Pakkuja hooletusest või mistahes muud seaduse poolt sätestatud vastutust. Sa oled nõus, et juhul, kui Teenus ei tööta korrektselt põhjustel, kuid mitte ainult, et ülekande töös on viivitus või katkestus, andmete või side viga või liinide tõrge, mistahes isiku poolt Teenuse või selle sisu ebaõige kasutamine või mistahes viga või tegematajätmine Teenuses sisus või mistahes muu meie kontrolli alt väljas olev faktor: Pakkuja, tema juhid, töötajad, esindajad, osanikud ja kõik need, kes tema nimel ja/või tema eest tegutsevad ning kõik teised teenuse ja sisu pakkumisega seotud allikad ei kanna vastutust mistahes kahju, sealhulgas saamata jäänud võitude eest,
samuti kui sellise vea tulemuseks on Sulle võlgu olevate või välja makstud võitude suurenemine, ei ole Sul sellise suurenemise tõttu saadud võitudele õigust. Pead koheselt teavitama Pakkujat veast ning maksma Pakkujale tagasi ekslikult Sinu kontole kantud võidud (vastavalt Pakkuja juhtnööridele) või Pakkuja võib oma äranägemisel võtta Sinu kontolt maha nendele võitudele võrdse summa või tasaarveldada selle summa mistahes rahast, mida Pakkuja Sulle võlgneb. Peale Mobilwin.com teenuste kampaania sellel veebilehel, reklaamitakse neid teenuseid ka teistel veebilehtedel. Sellised kampaaniad teistel veebilehtedel toimuvad kolmandate osapoolte vastutusel. Mobilwin.com ei saa kontrollida selliseid kampaaniaid ning välistab seadusega lubatud ulatuses kogu vastutuse kahju eest, mis tuleneb või on muul viisil seotud selliste kolmandate osapoolte kampaaniatega.

14. Kahjutasu

Kasutaja kohustub kompenseerima ja/või hüvitama Pakkujale, tema juhtidele, töötajatele, esindajatele, osanikele ja kõigile neile, kes tema nimel ja/või tema eest tegutsevad ning kõigile teistele Teenuse ja Sisu pakkumisega seotud allikatele kohe esimesel nõudmisel mistahes loomuga kahjud ja/või kahjustused ja/või kahjumi ja/või kulu ja/või makse, sealhulgas õiguskulud ja kohtukulud, mis tulevad kasutajapoolsest lepingu sätete ja/või seaduse sätete rikkumisest, samuti mistahes vaidlused ja/või nõuded, mis on tõstatatud meie vastu kolmanda osapoole poolt Kasutajapoolse lepingu sätete ja/või seaduse sätete rikkumise tõttu.
Kahtluste vältimiseks mistahes ülal kirjeldatud sündmuse korral sisaldab Kasutaja vastutus ka otseseid, kaudseid, põhjuslikke, juhuslikke ja/või erilisi kahjusid, sealhulgas kahjustatud mainet, firmaväärtuste kahjustamist, sissetuleku kaotust, andmete kadu ja saamata jäänud tulu.
Hüvitamine vastab Pakkujale seadusest tulenevale heastamisele.

15. Tagasi maksmise poliitika

Mobilwin.com omab kõiki stiimuleid, et hoida klientide rahulolu, pakkudes kvaliteetseid tooteid, teenuseid ja tehnilist tuge. Kui klient võtab meiega telefoni või e-posti teel ühendust, on meie esimene vastus pakkuda toote või teenuse tehnilist tuge. Siiski, mõnel juhul võib klient toote või teenusega mitte rahul olla põhjustel, mis on täielikult meie kontrolli alt väljas, millisel juhul võib läbi viia tühistamise või raha tagastamise. Pane tähele: Raha tagastuse saab teha vaid tagasi kontole, millelt tehti esialgne ost. Kui esialgne konto on suletud, puudub õigus raha tagasi saamisele. Meie raha tagasi maksmise poliitika kehtib vaid 30 päeva jooksul peale teenusega liitumist. Kuna Teenus põhineb digitaalsel Sisul, mis on juba Kasutajani toimetatud, ei maksta tagasi korduvaid tellimuse makseid, mis on tehtud pärast 30 päeva.

Kliendid, kes taotlevad raha tagasi saamist 60 päeva jooksul, võivad saada meie klienditeeninduselt heakskiidu, kui klient pakub tõendusmaterjali, et nende juhtum väärib tagasi maksmist ning peale seda kui taotlus on meie klienditeeninduse poolt üle vaadatud ja heaks kiidetud. Raha tagasi saamisega nõustud ja kinnitad, et tagastus on rahuldav, lõplik, ning et Sul ei ole mingeid täiendavaid soove või nõudeid. Kliendid, kes püüavad tagasi maksmise poliitikat kuritarvitada, taodeldes mitmeid või korduvaid tagasi maksmisi ja/või tühistamisi, blokeeritakse uute ostude tegemisest ning Teenuse kasutamisest.

16. Kehtiv seadusandlus

Sa oled nõus, et käesolev Leping on reguleeritud ja tõlgendatud ainult nende seaduste kohaselt, mis kehtivad seal, kus Pakkuja on registreeritud. Sa nõustud seoses mistahes õiguslike protseduuridega, mis võivad tekkida seoses Teenusega või kaebusega kasutustingimuste rikkumise tõlgendamise osas alluma ka riigi- ja föderaalkohtutele, mis asuvad seal, kuhu Pakkuja on registreeritud.

17. Üldine

Me jätame endale õiguse lõpetada või muuta teenust ja teenuse mistahes elementi igal ajal, ilma eelnevalt teatamata, ja me ei vastuta igasuguse sellise tegevusega kasutaja ees.

Kui mistahes selle Lepingu osa peaks ostutuma ebaseaduslikuks, kehtetuks või mistahes põhjusel mitterakendatavaks, siis loetakse see säte ülejäänud Lepingust lahusolevaks ning see ei mõjuta mistahes ülejäänud Lepingu sätete kehtivust ja rakendatavust. Sellistel juhtudel tõlgendatakse kehtetuks või mitterakendatavaks osutunud osa viisil, mis on kooskõlas vastava seadusega, et kajastada võimalikult täpselt algset eesmärki.

Ükski meiepoolne selle Lepingu mistahes tingimusest loobumine ei tohi olla tõlgendatav kui mistahes selle Lepingu tingimuse eelnevast või järgnevast rikkumisest loobumine.

Miski selles Lepingus ei loo ega anna kolmandatele osapooltele mingeid õigusi ega eeliseid, väljaarvatud juhul, kui on selgesõnaliselt teisiti väljendatud. Ainult Sinul või meil on õigus mistahes Lepingu sätte jõustamisele.

Midagi käesolevas Lepingus ei või tõlgendada kui seltsi, partnerluse, usaldusühingu, või mõne muu ühisettevõte vormi loomist Sinu ja meie vahel.

See Leping sisaldab kogu Teenusega seotud kokkulepelt Sinu ja meie vahel ja asendab mistahes ja kõik eelnevad lepingud Sinu ja meie vahel. Sa kinnitad, et nõustudes selle Lepinguga ei ole Sa tuginenud mistahes representatsioonile, kuivõrd käesolevas Lepingus on kõik sõnaselgelt välja toodud.

Me jätame endale õiguse see Leping üle kanda, loovutada, sublitsenseerida või lubada ära tervikult või osaliselt mistahes isikule ilma teatamata ning loetakse, et oled sellise loovutamisega nõus.

Sina ei tohi mistahes viisil enda sellest Lepingust johtuvaid õigusi ja kohustusi üle kanda, loovutada, sublitsenseerida või ära lubada.

Midagi selles Lepingus ei saa tõlgendada kui luba anda sulle ükskõik millist tagatisintressi Pakkuja varade üle, kahtluste vältimiseks on sealhulgas ka mistahes krediidi summad Sinu Kontol. Ühtki käesoleva lepingu sätet ei tõlgendata selliselt, et anda sulle kõigis

Mistahes erand ja/või Pakkujale vastavalt lepingu sätetele antud vastutuse puudumine kehtib ka tema juhtidele, töötajatele, esindajatele, osanikele ja kõigile neile, kes tema nimel või tema eest tegutsevad ning kõigile Teenuse ja Sisu pakkumisega seotud allikatele.
Kõik õigused, mis ei ole lepingus selgesõnaliselt Sinule antud, kuuluvad pakkujale.